Film Västs styrelse

Film Väst ägs av Västra Götalandsregionen. Film Västs styrelse väljs politiskt av Västra Götalands regionfullmäktige. Mandatperioden sträcker sig 2015–2018.

Magnus Berntsson, KD
Magnus Berntsson, KDOrdförande
Cell: 0707-14 47 39
Krister Andersson, SVice ordförande
Cell: 0705-41 98 27
Elving Andersson, C
Elving Andersson, CLedamot
Gert-Inge Andersson, S
Gert-Inge Andersson, SLedamot
Nominerad av Trollhättan och Vänersborg
Filip Jacobsson, M
Filip Jacobsson, MLedamot
Babak Khosravi, V
Babak Khosravi, VLedamot
Kia Nordquist, MP
Kia Nordquist, MPLedamot
Fredrik Nordström, S
Fredrik Nordström, SLedamot
Bijan Zainali, S
Bijan Zainali, SLedamot