Project Description

Director: Lena Koppel
Producer: Malin Söderlund
Script Writer: Lena Koppel, utifrån Viveca Lärns böcker
Production companies: Anagram Väst
Release date: 2017

Bild: SVT