Film i Väst söker PR-ansvarig

Film i Väst har under sina 25 år utvecklats till en av Europas mest framgångsrika regionala filmfonder och är i dag en av Skandinaviens starkaste aktörer som finansiär och samproducent av svensk och internationell långfilm och tv-drama, dokumentär- och kortfilm. Film i Väst har genom sina samproduktioner etablerat sig på de mest prestigefulla internationella festivalerna och tävlingarna – Cannes, Berlin, Venedig, Toronto, Oscar, Golden Globe, European Film Awards. Hittills har 1 000 samproduktioner genomförts. Genom att vara en av norra Europas mest betydande filmfond bidrar Film i Väst till att skapa internationell lyskraft till ägaren, Västra Götalandsregionen.

Film i Väst söker en PR-ansvarig som ska ansvara för den övergripande kommunikations- och mediestrategin. PR-ansvarig ska driva PR- och pressfrågor mot Film i Västs intressenter i syfte att stärka varumärket och synliggöra verksamheten optimalt. PR-ansvarig ska inom sitt ansvarsområde kunna arbeta såväl strategiskt som operativt. PR-ansvarig har ett nära samarbete med Film i Västs produktionschef som är den som fattar beslut om bolagets investeringar i samproduktioner. PR-ansvarig rapporterar till och är underställd VD. PR-ansvarig arbetsleder Kommunikatör/Webbredaktör och externa konsulter.

PR-ansvarig ska:

  • Långsiktigt planera och genomföra press- och medieplan
  • Upprätta årlig kommunikationsplan med strategi och genomförande av press, medie- och marknadsaktiviteter i valda kanaler
  • Vara bolagets kontaktperson i planering och genomförande av pressaktiviteter, inspelningsbesök etc.
  • Kontinuerligt medverka i produktionsgruppens möten
  • Kunna förena strategiskt PR-arbete med taktiskt/praktiskt genomförande
  • Kunna formulera och utforma press- och mediematerial
  • Arbetsleda, styra och fördela arbetsuppgifter till kommunikatör/webbredaktör
  • Kvalitetssäkra all kommunikation för Film i Väst

Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra PR- och kommunikationsarbete i en organisation som vänder sig till press och media såväl internationellt som nationellt. Du förväntas också ha ett väl utvecklat nätverk inom och djupgående kunskaper om film- och tv-branschen. För att lyckas med uppdraget förväntas du även vara en duktig nätverkare och navigera i de sammanhang som är viktiga för Film i Väst.

Du har minst 3-årig högskole-/universitetsexamen eller motsvarande inom media/kommunikation samt mångårig erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start under våren 2017. Jämställdhets- och mångfaldsperspektiv beaktas i rekryteringsprocessen.

Välkommen med din ansökan och meritförteckning till administrativ chef Nina Sekund nina.sekund@filmivast.se senast den 26 februari.

Film i Väst AB är ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.