Produktionschef/Konstnärlig ledare

Film i Väst söker en dynamisk och strategisk Produktionschef/Konstnärlig ledare som kan leda produktionsavdelningen in i en framtida mycket spännande, men även utmanande tid för svensk film, TV-drama och internationell samproduktion. Film i Väst är en av norra Europas ledande filmfonder och Sveriges största regionala filmfond. Film i Väst är efter Svenska Filminstitutet näst största finansiär av svensk långfilm- och TV-dramaproduktion och investerar också i internationell samproduktion.

Film i Väst har genom åren lyckats balansera en bred publik repertoar med stor kommersiell framgång tillsammans med hög kvalitet inom såväl långfilmssatsningar som TV-dramaproduktion. Flera av bolagets samproduktioner har erövrat priser och nomineringar i flera av världens mest betydelsefulla filmfestivaler såsom Berlin, Cannes och Toronto.

Som Produktionschef/Konstnärlig ledare har man ett stort ansvar för att uppfylla bolagets övergripande mål och därmed säkerställa leverans av framgångsrika projekt för såväl den breda svenska publiken samt upprätthålla hög konstnärlig kvalitet. Som produktionschef och konstnärlig ledare skall man också bidra till att upprätthålla och utveckla Västra Götalandsregionen som den ledande filmregionen.

Produktionschef/Konstnärlig ledare leder och organiserar produktionsenhetens arbete och fattar beslut om i vilka långfilmer och TV-dramer som en investering ska göras. Besluten ska utgå från och motiveras av Film i Västs mål och uppdrag.

Det dagliga, operativa arbetet består i huvudsak av möten med produktionsbolag och finansiärer, att läsa och kommentera manus och”screeners”, göra analyser, delta vid förhandlingar, besluta om investeringarnas storlek och Film i Västs villkor för att delta i projektet samt att fungera som rådgivare gällande kreativa och finansiella val, festivalstrategi och val av distributionsmodell/distributör och internationellt säljbolag. Du kommer också att samverka kring Film i Västs PR och kommunikation kring valda samproduktioner.

Produktionschef/Konstnärlig ledare rapporterar till VD, ingår i ledningsgruppen och utgår från Trollhättan. Du har personalansvar för fem personer samt leder och kravställer även konsulter.

Vi söker dig med erfarenhet av den svenska och internationella filmscenen, så som aktörer, filmer, filmskapare, publika och konstnärliga framgångar. Du ska också ha erfarenhet av finansiering, distribution och produktion av film och dess villkor och förutsättningar i Sverige och övriga världen.

En lämplig bakgrund är att du har haft motsvarande arbete inom ett nationellt filminstitut, en större regional filmfond, ett TV-företag som samproducerat långfilm och TV-drama eller ett större produktionsbolag för långfilm och TV-drama.

Det är ett krav att Produktionschef/Konstnärlig ledare behärskar något av de skandinaviska språken och är van att kommunicera i tal och skrift på engelska.

Som person är du analytisk och har god förmåga att förstå och tolka olika kontexter och att kunna analysera ett filmprojekts nationella och globala konstnärliga och publika potential. Du håller dig uppdaterad om relevanta omvärldsförändringar för att kunna utforma och anpassa tekniker och strategier som maximerar Film i Västs måluppfyllelse.

Du är en god ledare som skapar teamkänsla och tar tillvara andras kompetenser. Om du har erfarenhet av att leda personal i målstyrt arbete är det ett stort plus.

Välkommen med din ansökan till www.maquire.se senast den 19 februari.

Om du har frågor kontakta Karin Wallin, 076 340 14 60, eller Åse Torbjär Granath, 076 338 87 97.