WELCOME TO FILM VÄST

Film Väst is one of Europe’s most successful co-producers and Scandinavia’s preeminent regional film fund. In 2014 alone, more than 12 million cinema goers globally saw a film co-produced by Film Väst. Over the years Film Väst co-productions have also been richly re­warded with nominations and awards at the world’s most prestigous events including fes­tivals such as Cannes and Berlin and galas such as the Golden Globes, the European Film Awards and the Oscars.

FILM VÄST – a part of Region Västra Götaland.

Västra Götaland is Sweden’s foremost region for culture. Through dedicated effort and the country’s largest cultural budget, both in absolute terms and per capita, culture has a self-evident role in social life. Culture is a basic precondition for active, committed citizens – involvement contributes to democratic development. Culture can make people grow and is very important for employment, regional development and growth in Västra Götaland.

Rapporter och utredningar

/Rapporter och utredningar
Rapporter och utredningar 2017-08-08T09:23:30+00:00

Rapporter och utredningar

Nedan finner du rapporter och utredningar som är beställda eller utfärdade av Film i Väst. Vår ambition är att tillgängliggöra rapporter och publikationer som rör film- och TV-branschen och i huvudsak där Film i Väst är beställare eller medförfattare.

Strategi

Film i Väst lät 2014 konsultfirman Olsberg SPI och konsulten Jonathan Olsberg göra en utvärdering och strategisk analys av Film i Väst. Rapporten har bland annat presenterats för inbjudna regionala produktionsbolag under ett seminarium i maj 2015. Film i Väst arbetar kontinuerligt med omvärldsanalys och strategisk planering för att med bästa förutsättningar kunna möta framtiden och de utmaningar som film- och TV-branschen står inför. I våra verksamhetsplaner beskriver vi vår analys och slutsatser av omvärldsanalys löpande. Olsbergs rapport är något drygt år gammal och flera av de identifierade strategier har Film i Väst redan genomfört.

Mikael Fellenius
Mikael FelleniusVD/CEO
Vill du veta mer om verksamheten eller ställa frågor kan du kontakta oss.

Produktionsrabatter

Rapporten om produktionsrabatter, även kallad ”production incentive” är beställd av Film i Väst och  framtagen av den engelska konsultfirman Olsberg SPI och konsulten Jonathan Olsberg. Rapporten presenterades för första gången av Film i Väst vid ett frukostseminarium under filmfestivalen i Cannes 2015. Rapporten beskriver på ett enkelt, men genomarbetat sätt hur ett framtida system med produktionsrabatter skulle kunna fungera i Sverige. Olsberg SPI har också gjort en studie och utredning i samma fråga, men med ett europeiskt perspektiv. Denna rapport går att köpa och ladda ner från European Audiovisual Observatory Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual production in Europe

Verksamhetsberättelser

Diversities in European Film – Building Bridges

Diversities in European Film – Building Bridges

Miljöpåverkan av film