Rapporter och utredningar

Nedan finner du rapporter och utredningar som är beställda eller utfärdade av Film Väst. Vår ambition är att tillgängliggöra rapporter och publikationer som rör film- och TV-branschen och i huvudsak där Film Väst är beställare eller medförfattare.

Verksamhetsberättelser

Strategirapporter

Film Väst lät 2014 konsultfirman Olsberg SPI och konsulten Jonathan Olsberg göra en utvärdering och strategisk analys av Film Väst. Rapporten har presenterats bl.a. för inbjudna regionala produktionsbolag under ett seminarium i maj 2015. Film Väst arbetar kontinuerligt med omvärldsanalys och strategisk planering för att med bästa förutsättningar kunna möta framtiden och de utmaningar som film- och TV-branschen står inför. I våra verksamhetsplaner beskriver vi vår analys och slutsatser av omvärldsanalys löpande. Olsbergs rapport är något drygt år gammal och flera av de identifierade strategier har Film Väst redan genomfört.

Mikael Fellenius
Mikael FelleniusDirector of Planning & External Relations
Vill du veta mer om verksamheten eller ställa frågor kan du kontakta oss.

Produktionsrabatter

Rapporten om produktionsrabatter, även kallad ”production incentive” är beställd av Film Väst och  framtagen av den engelska konsultfirman Olsberg SPI och konsulten Jonathan Olsberg. Rapporten presenterades för första gången av Film Väst vid ett frukostseminarium under filmfestivalen i Cannes 2015. Rapporten beskriver på ett enkelt, men genomarbetat sätt hur ett framtida system med produktionsrabatter skulle kunna fungera i Sverige. Olsberg SPI har också gjort en studie och utredning i samma fråga, men med ett Europeiskt perspektiv. Denna rapport går att köpa och ladda ner från European Audiovisual Observatory Impact analysis of fiscal incentive schemes supporting film and audiovisual production in Europe

Diversities in European Film – Building Bridges

Miljöpåverkan av film